Nens i Adolescents

Yummy ofereix valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinar a nens i adolescents que presenten dificultats o patologies que alteren el desenvolupament normalitzat.

Algunes de les patologies més freqüents son:Terapia Miofuncional orofacial

 • Dificultats alimentaries o en la deglució
 • Respiració oral
 • Ronc i apnea obstructiva del son
 • Pre i post operatori cirurgies maxil·lofacials 
 • Alteracions en les funcions o musculatura orofacials
 • Trastorn dels sons de la parla
 • Disglossia
 • Disartries


Llenguatge Comunicaciò i veu

 • Retard o Trastorn del desenvolupament del Llenguatge
 • Dificultats del llenguatge o la comunicació associades a altres patologies 
 • Disfèmia o taquifèmia 
 • Disfonies i altres alteracions vocals


Dificultats en la lectoescriptura i els aprenentatges

 • Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura
 • Dislèxia
 • Disgrafia 
 • Discalculia
 • Disortografia
 • Trastorn o dificultats en l’aprenentatge 
 • Altes capacitats
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat TDA-H


Patologies, alteracions,trastorns i lesions 

 • Trastorn generalitzat del desenvolupament
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat TDA-H
 • Trastorn de L’Espectre Autista (TEA)
 • Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (antes SAF) 
 • Transtorn obsesiu compulsiu
 • Transtorn post-traumatic
 • Dèficit auditiu
 • Discapacitat intel·lectual
 • Dany cerebral adquirit 
 • Malalties neuromusculars
 • Síndromes genètics que cursen amb alteracions cognitives o problemes d’aprenentatge (S.Down, S.Xfragil, S.Williams, S.Angelman, etc…)
 • Lesió del Sistema Nerviós: prematuritat, paràlisi cerebral, epilèpsia, hidrocefàlia, etc.
 • Alteracions processament sensorial: hiper i/o hipo sensibilitat.
 • Alteracions coordinació motriu: dispràxia, control postural...
 • Altres patologies i transtorns que afecten al neurodesenvolupament


Dificultats conductuals, emocionals i salut mental

 • Procés de Dol
 • Dificultats en la conducta alimentaria 
 • Higiene de la son
 • Dificultats en el control d’ esfínters (enuresi o encopresis)
 • Dificultats o trastorns conductuals 
 • Depressió
 • Ansietat
 • Fobia Social i dificultats en les relacions socials
 • Transtorn de la personalitat en adolescents
 • Autoestima i creixement personal 


 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram