Adults i persones grans

 

Centre Yummy ofereix valoració, diagnòstic  i tractament multidisciplinari des de les disciplines de Logopèdia, Psicologia, Neuropsicologia i Teràpia Ocupacional, adreçat a persones adultes o gent gran en els següents casos:

Llenguatge, veu i alteracions orofacials 

 • Paràlisis facial
 • Pre i post-operatori cirurgies maxil·lofacials
 • Dificultats en la deglució (disfàgia orofaríngea)
 • Disàrtria o altres dificultats de la parla
 • Disfonies o altres alteracions vocals
 • Disfèmia
 • Apnea Obstructiva del son


Patologies, alteracions i lesions


 • Malalties neuromusculars (distròfia, miopaties...)
 • Malalties neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple...)
 • Dany cerebral adquirit (Traumatismes, ictus o accident celebro vascular, tumors, anòxia...)
 • Deteriorament cognitiu i demències
 • Discapacitat Intel·lectual *
 • Altres alteracions del sistema nerviós central
 • Trastorn del desenvolupament


Dificultats emocionals i salut mental 

 • Higiene del son
 • Ansietat, angoixa, estrès o pors
 • Trastorn depressiu *
 • Trastorn bipolar *
 • Trastorns de la personalitat *
 • Dificultats de parella
 • Dificultats en les relacions socials
 • Problemes afectius al llarg de les etapes cicle vital
 • Autoestima i creixement personal

*Previa valoració

 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram