Dificultats alimentáries

 

Centre Yummy té un equip multidisciplinari que proposa una nova visió en el tractament de nens amb dificultats alimentaris o qualsevol altre símptoma o conducta que pugui ser tractat des del control sobre l'alimentació.

Les dificultats alimentàries són comunes en la infància i els nostres professionals tenen en compte que menjar és un acte complex, après i que es desenvolupa en contacte amb altres persones i situacions.

Al·lèrgies alimentàries, malalties gastrointestinals, dificultats sensorials, funcionals o estructurals així com les experiències personals i sentiments familiars poden formar part de les possibles causes i seran per tant, un dels nostres objectius la seva detecció tractament.

 

Treballem al costat de les famílies i altres professionals de manera pròxima i respectuosa ajudant-los a crear nous successos positius al voltant de l'alimentació.

 

Terápia Integrativa i Multidisciplinária

  • Logopèdia: Des d'una perspectiva integral ajudem el nen a superar les dificultats alimentàries treballant les habilitats funcionals de respiració, succió, deglució, masticació, a més de fomentar la comunicació en els moments d'alimentació.
  • Psicologia: A través d'un tractament que té en compte al nen i a la seva família acompanyem en tot el procés per a crear junts una nova història alimentar positiva i sense límits.
  • Teràpia Ocupacional: La integració sensorial ofereix oportunitats per a que el nen/a pugui experimentar amb els aliments, a través de les textures, els sabors i les olors, per aconseguir que aquestes sensacions que percep siguin agradables i així assolir que l’alimentació sigui un gran plaer!!!


Guía para padres
Dificultades alimentarias
Folleto para padres DIFICULTADES ALIMENTARIAS.pdf (7.47MB)
Guía para padres
Dificultades alimentarias
Folleto para padres DIFICULTADES ALIMENTARIAS.pdf (7.47MB)
Guía para centros escolares
Dificultades alimentarias
Folleto para escuela DIFICULTADES ALIMENTARIAS.pdf (7.31MB)
Guía para centros escolares
Dificultades alimentarias
Folleto para escuela DIFICULTADES ALIMENTARIAS.pdf (7.31MB)
 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram